دومین مصاحبه ی اتحاد زیست شناسان ایران با پروفسور داریوش فرهود به مناسبت هفته ی پژوهش

با حضور موسس اتحاد زیست شناسان و اساتید از اقصی نقاط دنیا

.

.

.

.

تهیه شده در کارگروه تدوین اتحاد زیست شناسان ایران

۲۵ آذر ۱۳۹۹