نوشته‌ها

چرا پشه ها علاقه ی خاصی به خون ما دارند؟

/
پشه های ماده (مگس های ماده نیش میزنند) با ترکیبات خاصی که در خون وج…