نوشته‌ها

باکتری

جیغ نجات باکتری برای نجات همتایانش!

/
پژوهش های اخیر دانشمندان تگزاس در آستین نشان داده است که باکت…
مغز افراد

امضای مغز!

/
یافته های پژوهشی جدید نشان میدهد:" افراد تنها ( امضای مغز) مت…

کشف حرکت اجساد با مرگ طبیعی

/
آیا حرکت  اجساد پس از مرگ حقیقت دارد ؟ در پی یک پروژه تح…

اَفسون‌گرِ گُرگ

/
امروز هم طبق معمول، با صدای عسسسسسل عسسسسلِ همسایه‌ی رو‌به‌رویی …