نوشته‌ها

آیا خال ها به ژنتیک مربوط می شوند؟

رابطه خال ها وژنتیک

/
داشتن خال در افراد ، بویژه آنهایی که پوست روشن دارند شیوع فر…
درمان پوست با ذرات ستاره ای

درمان پوست با ذرات ستاره ای

/
‍ ساده تر شدن درمان بیماری های پوستی به کمک ذرات ستاره ای!  …