نوشته‌ها

عقیم‌ سازی پشه‌ها

عقیم‌ سازی پشه‌ها

/
در این مقاله میخواهیم به عقیم‌ سازی پشه‌ها برای کنترل جمعیت آنها …

حشرات چندش آور چه فایده ای دارند؟

/
چندش آور ترینِ حشرات! چه فوایدی دارند ؟ تعداد کثیری از مردم با دید…
سلول درد

توانایی درک درد توسط حشرات

/
با تحقیقات بیشتر بر روی مگس میوه، پژوهشگران به این مهم دست یافتند که پس از آسیب به اعصاب در حشرات، درد را احساس میکنند.