نوشته‌ها

سلاح های بیولوژیک

/
🔗استفاده از سلاح‌های بیولوژیک ،درواقع نوعی بیوتروریسم تلقی…

بیوتروریسم ؛تعریف و تاثیرات

/
  تعریف بیوتروریسم : 🔗رهاسازی عمدی ویروس‌ها، باکتری‌ها…