نوشته‌ها

درمانی از جنس مجازی!!!

/
 نرم‌افزارهای واقعیت مجازی به کمک روانشناس‌ها می‌آیند. ترس از …
عقیم‌ سازی پشه‌ها

عقیم‌ سازی پشه‌ها

/
در این مقاله میخواهیم به عقیم‌ سازی پشه‌ها برای کنترل جمعیت آنها …

چگونه با زایلوز موجود در گیاهان ذرات طلا را بیابیم ؟!

/
گیاهان و جست‌و‌ جوی طلا در داخل آنها   گیاهان را چگونه می توان به مواد شیمیایی باا…