جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

Llumina Hiseq 4000

پردازش سلول‌ها درباره دستگاه سیستم HiSeq 4000 امکان پردازش ۱ یا ۲ سلول جریان را به صورت موازی فراهم می‌کند و حداکثر خروجی را با بالاترین سرعت عملیاتی در کمترین زمان ارائه می‌دهد. سیستم HiSeq 3000 نیز همان خروجی را در هر سلول جریان با سیستم HiSeq 4000 ارائه می‌دهد، اما فقط ۱ سلول جریان […]