جرقه ی اولیه ی اتحاد مصوبه ناعادلانه سازمان نظام پزشكي مبني بر محروم شدن دانشجويان علوم پايه از شماره نظام آزمايشگاهي بود. اولين قدم،  متحد کردن و جمع آوری ١٧ هزار امضا از تمام دانشكده هاي علوم پايه، بزرگترين شكايت تاريخ كشور در ديوان عدالت اداري. سپس با اجحاف هاي بسيار بيشتري آشنا شديم که اين مساله هدفمان را بزرگتر و تلاشمان را بيشتر كرد. امروز ما دو دسته هدف داريم: اول ارتقاء علمي و دوم مطالبات صنفي و شغلي جامعه علوم پايه و مطالبات صنفي، يعني برداشته شدن هر گونه سد و مانع در برابر پيشرفت دانشجويان علوم پايه

در حوزه ارتقا علمي، با كمك برجسته ترين اساتيد جامعه علوم پايه سعي ميكنيم سطح علمي دانشجويان را به سطح جهاني نزديك كنيم، با برگزاري وبينارهايي با حضور اساتيد مقيم داخل و خارج از كشور، دانشجويان را با رشته ها و زمينه هاي تحصيلي جديد در دنيا بیشتر آشنا كنيم.

اتحاد زيست شناسان ايران، تشكلي است كه قصد دارد مرجع و نماينده اي براي دانشجويان علوم پايه، مخصوصا دانشجويان گرايش هاي زيست شناسي باشد. اكنون اتحاد، بزرگترين اجتماع دانشجويي كشور و مبتكر بزرگترين سازماندهي مجازي است. اتحاد زيست شناسان، به دنبال گسترش فعاليت هاي خود در فضاي حقيقي نيز مي باشد و تا زماني كه جايگاه واقعي و شايسته دانشجويان علوم پايه را محقق نكند دست از تلاش بر نمي دارد!