کرونا ویروس و خفاش ها

آیاخطر خانواده ی کرونا ویروس ها مانند سارس از ابولا بیشتر است ؟

آیا میزان کشندگی بالایی دارند ؟

پاسخ خیر است ؛ تنها چیزی که آن ها را از بیماری های واگیر در نسل های قبل متفاوت می کند سرعت بالای شیوع آن هاست

در ادامه به بررسی کامل بیماری های واگیر و کرونا در ویدیو میپردازیم

اتحاد زیست شناسان ایران