آ‍یا شیرین کننده طبیعی استویا سلامت روده را به خطر می‌انداز؟

‍ (شیرین کننده طبیعی استویا سلامت روده را به خطر می‌انداز)