جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

چرا پشه ها علاقه ی خاصی به خون ما دارند؟

پشه های ماده (مگس های ماده نیش میزنند) با ترکیبات خاصی که در خون وجود ذارد تجریک می شوند، عصب های درون نیش را فعال میکنند و پشه ها شروع به مکیدن خون میکنند.   پشه ها تا چه حد به خون انسان علاقه دارند؟ دکتر Leslie Vosshall درباره رفتار ویژه ی این موجوذ برای […]