جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

پیام سلول سرطانی به سیستم ایمنی بدن

پژوهشگران دانشگاه استنفورد بیان کردند که سلول های سرطانی با تولید سیگنال هایی تحت عنوان (من را نخورید) از حمله ی سیستم ایمنی به سلول های سرطانی جلوگیری می کنند، که این یافته ها برای درمان سرطان هایی مانند سرطان تخمدان و سینه بسیار سودمند است.