جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

پزشکی بازساختی

پزشکی بازساختی علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته درپزشکی هنوزنتوانسته‌ایم برای برخی بیماری‌های مزمن وصعب العلاج درمان مناسبی ارائه دهیم،به همین دلیل،شاخه‌ی جدیدی درعلم پزشکی به منظورپیداکردن راهکارهای درمانی نوین به نام ((پزشکی بازساختی)) ایجادشد. پزشکی ترمیمی ( Regenerative medicine) شاخه‌ای ازعلم نوین پزشکی است که هدف آن ترمیم واحیابافتی اندام آسیب دیده یاازدست‌رفته می‌باشد. اگر‌چه داروهااغلب […]