.

وبینار بررسی موقعیت های شغلی و تحصیلی رشته های زیست شناسی در اروپا

با حضور سرکار خانم دکتر مریم صدرایی

.

.

.

.

تهیه شده در کارگروه تدوین اتحاد زیست شناسان ایران

۹ دی ماه ۱۳۹۹

.

.

وبینار های برگزار شده در اتحاد زیست شناسان را در سایت biocan.ir مشاهده کنید.

مصاحبه ی دوم پروفسور فرهود 

آدرس شبکه های اجتماعی اتحاد زیست شناسان ایران

کانال یوتیوب اتحاد زیست شناسان

کانال آپارات اتحاد زیست شناسان

توییتر اتحاد زیست شناسان