🔗بیماری آلزایمریابیماری فراموشی که به اختصارآلزایمرخوانده می‌شودیک نوع اختلال عملکردمغزاست که به ‌تدریج توانایی‌های ذهنی بیمارتحلیل می‌رود.

واکسن ضد آلزایمر؟

واکسن ضد آلزایمر؟

🔗بیماری آلزایمریابیماری فراموشی که به اختصارآلزایمرخوانده می‌شودیک نوع اختلال عملکردمغزاست که به ‌تدریج توانایی‌های ذهنی بیمارتحلیل می‌رود.

📌بارزترین نوع ازانواع مختلف زوال عقل اختلال حافظه است.

🧬اختلال حافظه معمولابه‌ تدریج ایجادشده وپیشرفت می‌کند. درابتدااختلال حافظه به وقایع وآموخته‌های اخیرمحدودمی‌شودولی به تدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می‌بینند.

🖇تاکنون فرضیه‌های زیادی برای توضیح دادن منشأ آلزایمرارائه شده است اماهنوزهم بسیاری ازدانشمندان همچنان به دنبال راه‌هایی برای متوقف ساختن دوپروتئین سمیآمیلوئیدبتا (amyloid beta) وتوده‌های نوروفیبریلیالپروتئینتاوneurofibrillary tau tangles)) نام دارد.

(واکسن ضد آلزایمر؟ )

📌دربیماری آلزایمرساختارهای پروتئینی کروی شکلی درخارج نورون‌های برخی مناطق مغزوساختارهای پروتئینی رشته‌ای درجسم سلولی نورون‌هاتشکیل می‌شود.

📌این ساختارهای پروتئینی که به آنهااجسام آمیلوئیدی گفته می‌شود،دراثربرخی تغییرات درپروتئوم سلول‌های عصبی وبه هم خوردن تعادل وتغییرات درمیزان ویاساختارپروتئین‌های پرسینیلین،آپولیپوپروتئین،سینوکلئینوپپتیدآمیلوئیدبتاایجادمی‌شوند.

📌یکی‌ازمهمترین پروتئین‌هایی که درایجادآلزایمرنقش دارد،پروتئین پیش سازآمیلوئید (APP) نام دارد.

(واکسن ضد آلزایمر؟ )

🖇این پروتئین درسلول‌های دستگاه عصبی بیان می‌شود

ودراتصال سلول‌هابه هم،تماس سلول‌هاواتصال به ماتریکس خارج سلولی واسکلت سلولی نقش دارد.

🖇واکسن سبب کاهش تجمع پروتئین‌های آمیلوئیدوتاوکه درایجادبیماری آلزایمرموثرهستند،می‌شود.

وهمچنین واکسن سبب تولیدآنتی بادی‌های بیشتردربدن می‌شودکه این آنتی بادی‌هاپیش ازاینکه پلاک‌های مغزراازبین ببرندبه پلاک‌های آلزایمرحمله می‌کنند.

✍فرزانه__زاهدی
ویراستار: محمدرضافردوست
نویسنده:مهساجمالی
اطلاعات بیشتر :

(واکسن ضد آلزایمر؟ )

بیماری آلزایمر (به انگلیسی: Alzheimer’s disease)

یا بیماری فراموشی که به اختصار آلزایمر خوانده می‌شود که با تضعیف تدریجی ناخودآگاه در استخراج اطلاعات و افکار همراه است

یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود. بارزترین نوع از انواع مختلف زوال عقل اختلال حافظه‌ است.

اختلال حافظه معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌کند. در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته‌های اخیر محدود می‌شود

ولی بتدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می‌بینند. بیمار پاسخ سئوالی را که چند لحظه قبل پرسیده‌است فراموش می‌کند و مجدداً همان سؤال را می‌پرسد.

بیمار وسایلش را گم می‌کند و نمی‌داند کجا گذاشته‌است. در خرید و پرداخت پول دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند حساب دارائیش را نگه دارد.

بتدریج در شناخت دوستان و آشنایان و نام بردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می‌شود.

کم‌کم مشکل مسیریابی پیدا شده و اگر تنها از منزل بیرون برود ممکن است گم شود.

(واکسن ضد آلزایمر؟ )

در موارد شدیدتر حتی در تشخیص اتاق خواب، آشپزخانه، دستشویی و حمام در منزل خودش هم مشکل پیدا می‌کند.

بروز اختلال در حافظه و روند تفکر سبب آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار شده

و در نتیجه ممکن است سبب افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری بیمار شود.

یکی از مشکلات زوال عقل بروز توهم و هذیان است. مثلاً بیمار فکر کند همسرش به وی خیانت کرده‌است

یا همسایگان و پرستارش قصد آسیب رساندن و توطئه علیه وی را دارند. بیمار ممکن است به فرزندانش بدبین شود.

گاهی اوقات بیمار افرادی را مثلاً والدین فوت شده یا اقوام را که نیستند و حضور ندارند می‌بینند.

(واکسن ضد آلزایمر؟ )

در موارد شدید بیمار برای انجام کارهای اولیه شخصی نیاز به کمک پیدا می‌کند و ممکن است توانایی کنترل ادرار و مدفوع را هم از دست دهد.

بیمار دچار زوال عقل ممکن است در تکلم و یافتن کلمات مناسب مشکل پیدا کند

و در نتیجه کم حرف و گوشه‌گیر شود. در موارد پیشرفته تر بیمار آگاهیش را نسبت به بیماری از دست داده و نمی‌داند

دچار ناتوانی در انجام برخی کارها است و ممکن است کارهای خطر ساز انجام دهد. بتدریج ممکن است

توانایی حرکتی بیمار هم دستخوش آسیب شده و مکرراً تعادلش را از دست داده زمین بخورد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *