منبع : دانشگاه لیورپول
خلاصه :
ظهور فرم تیره ی بسیاری از گونه های پروانه در مناطق به شدت آلوده انگلیس در قرن نوزدهم و بیستم ، معروف به ملانیزه شدن صنعتی، واکنشی کاملاً مشهود به تغییرات محیطی بود. اما آیا گونه های مختلف برای سازگاری، به همان ژن وابسته بودند؟ تحقیقات جدید دانشگاه لیورپول(Liverpool) نشان می دهد که در سه گونه پروانه، از جمله پروانه ی معروف peppered moth، واقعاً وجود داشته است.
پروانه تیره سیاه

پروانه


گزارش کامل :

ظهور فرم تیره ی بسیاری از گونه های پروانه در مناطق به شدت آلوده انگلیس در قرن نوزدهم و بیستم ، معروف به ملانیزه شدن صنعتی، واکنشی کاملاً مشهود به تغییرات محیطی بود. اما آیا گونه های مختلف برای سازگاری، به همان ژن وابسته بودند؟

تحقیقات جدید دانشگاه لیورپول نشان می دهد که در سه گونه پروانه، از جمله پروانه معروف peppered moth، واقعاً وجود داشته است.

جالب توجه است که با این وجود، جهش هایی که باعث ظهور فرم تیره ی پروانه های”pale brindled beauty ” و “scalloped hazel” شده اند، احتمالا خیلی زودتر ازپروانه ی “peppered moth” در اوایل سال ۱۸۰۰ رخ داده اند و انقلاب صنعتی ممکن است صدها سال پیش به وقوع پوسته باشد.
پروفسور الیک ساچری(Ilik Saccheri) ، پژوهشگر اصلی این تحقیق توضیح می دهد: «اگرچه افراد زیادی در مورد ملانیزه شدن صنعتی در پروانه ی peppered mothانگلیسی شنیده اند،

اما این موضوع که فرم تیره در بیش از ۱۰۰ گونه ی دیگر پروانه، در دوره آلودگی صنعتی افزایش یافته است؛ زیاد مورد توجه قرار نگرفت. این موضوع این سؤال را ایجاد می کند که آیا آن ها برای دستیابی به این تغییر رنگ به همان مکانیسم ژنتیکی یا مشابه آن متکی بودند؟ این نتیجه گیری قابل پیش بینی نبود زیرا ملانیزه شدن در حشرات ممکن است تحت تأثیر ژنهای مختلف بسیاری باشد. »

در مطالعه ای که در Biology Letters منتشر شده است، محققان دانشگاه لیورپول در دانشکده داروهای گرمسیری لیورپول و موزه منچستر برای تولید pale brindled beauty و گونه های scalloped hazel ، توالی ژنومی را با پوشش کم تولید کردند تا با اطلاعات موجود در مورد ژنتیک ملانیزه شده ی صنعتی در پروانه های peppered moth مقایسه شوند.

نقشه برداری از پیوستگی ژنتیکی با استفاده از خانواده های فرزندان و والدین نشان می دهد که، در هر سه گونه برای ملانیزه شدن، در همان منطقه ژنتیکی (دارای پوشش ژنی) جهش رخ می دهد. بعلاوه، تجزیه و تحلیل بیشتر در نمونه های وحشی نشان می دهد که منشأ ژنتیکی ملانیزه شدن در pale brindled beauty وscalloped hazel بسیار قدیمی تر از آن در peppered moth انگلیسی است.

پروفسور Saccheri اظهار داشت: «یافته های ما حاکی از آن است که این گونه های تیره می توانند به تعداد کم در محیط های غیر آلوده باقی بمانند و این موضوع را تایید می کنند که تکامل سازگاری می تواند سبب استفاده ی مکرر از ژنتیک و ابزارآلات توسعه ی یکسان، در طول زمان تحول شود.»
محققان تصمیم گرفتند روی این سه گونه تمركز كنند. زیرا در دهه ۱۹۷۰، قبل از روزهایی كه این نوع آنالیز ژنتیک مولكولی امکان پذیر باشد؛ توسط دانشمندان دانشگاه لیورپول و منچستر مورد بررسی قرار گرفت.

پروفسور ساچری می افزاید:

«در آن زمان، محققان فهمیدند كه آنها با فنوتیپها و فشار انتخابی مشابهی برخورد
می کنند، اما تصور نمی كردند كه ممكن است آنها در حال مطالعه ی ژن های یکسان در گونه های مختلف باشند.

چمن خوشحالم كه توانسته ایم در این زمان با محققانی که بیش از ۴۰ سال پیش روی این مباحث کار می کردند، همکاری کنیم. ”
ترجمه شده توسط :هدی اشجع زاده

home