توالی یابی ژنوم انسانی

توالی یابی ژنوم انسان

/
توالی یابی ژنوم انسان موضوعی است که در این مقاله به آن میپردازیم…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

چک پوینت ها (مسیر های ارزیابی) چرخه سلولی

/
چک پوینت ها (مسیر های ارزیابی) چرخه سلولی   …

G پروتئین ها

/
G پروتئین ها چگونه کار میکنند؟ و اگر عملکرد این پروتئین ها مختل …
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

بیماری sms چیست؟

/
‍ بیماری SMS چیست؟سندروم اسمیت مگنیس (Smith-Magenis Sy…
استافیلوکوکوس اورئوس

تست کوآگولاز برای تفکیک باکتری های بیماری زا استافیلوکوکوس

/
تست کوآگولاز مقدمه: کواگولاز(Coagulase) نوعی آنزیم پروتئینی است…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

چگونگی ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی کشف شد

/
دانشمندان مسیر چگونگی ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی را یاف…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

شیکر چیست

/
🔴 شیکر :🔅از شیکر برای هم‌زدن و مخلوط کردن مایعات استفاده م…