رویداد ها و اخبار و مقالات در حوزه ژنتیک

ساختار مولکول mhc

mhc چیست؟ و چند نوع است؟ آیا پروتئین است؟

/
mhcچیست؟mhc پروتئین است. این مولکول های پروتیئینی روی غشای …
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

چک پوینت ها (مسیر های ارزیابی) چرخه سلولی

/
چک پوینت ها (مسیر های ارزیابی) چرخه سلولی   …
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

بیماری sms چیست؟

/
‍ بیماری SMS چیست؟سندروم اسمیت مگنیس (Smith-Magenis Sy…
استافیلوکوکوس اورئوس

تست کوآگولاز برای تفکیک باکتری های بیماری زا استافیلوکوکوس

/
تست کوآگولاز مقدمه: کواگولاز(Coagulase) نوعی آنزیم پروتئینی است…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

از جنیفردودنا، تا کشف کریسپر

/
از جنیفردودنا، تا کشف کریسپر جنیفر دودنا( Jennifer Doudna)، متو…

داروی ضد التهاب در بیماران شدید کوید19

/
داروی ضد التهاب از التهاب کشنده ناشی از COVID-19 در مدل های حیوانی…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

کریسپر و جاودانگی

/
  بررسی روند پیری در سطح سلولی در حوزه بیولوژی، اگر بخواهی…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

چگونگی ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی کشف شد

/
دانشمندان مسیر چگونگی ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی را یاف…
ترمیم بخش‌های داغ DNA در سلول‌های عصبی

درمان کلسترول خون با استفاده از فرایند CRISPR

/
درمان کلسترول خون با استفاده از فرایند کریسپرمحققان دانشگاه Tufts …