تاثیر دارو بر انتقال سیناپسی

/
«تأثیر داروها بر انتقال سیناپسی»   سیناپس چیست؟ سیناپس (محل اتصال عصبی)؛ …
توالی یابی ژنوم انسانی

توالی یابی ژنوم انسان

/
توالی یابی ژنوم انسان موضوعی است که در این مقاله به آن میپردازیم…

تست کشت مدفوع

/
ازمایش کشت مدفوع(stool culture) عفونت روده یا التهاب روده بیماریس…

واکسن‌های mRNA

/
mRNA ,  واکسن ها، اصول و چالش های ساخت  mRNA ها و ساخت واکسن !!! چگون…

موکورمایکوزیس_قارچ سیاه

/
 قارچ سیاه ، علل بیماری موکورمایکوزیس در بیماران مبتلا بهCOVID _19 در…
ساختار مولکول mhc

mhc چیست؟ و چند نوع است؟ آیا پروتئین است؟

/
mhcچیست؟mhc پروتئین است. این مولکول های پروتیئینی روی غشای …
این مطالعه روی سلول های انسانی با همکاری افرادی در اسپانیا، جایی که قانونگذاران اجازه حمل جنین های حاوی سلول های انسانی توسط خوک های باردار تا قبل از زایمان را داده اند، انجام گرفت. به عقیده این گروه تحقیقاتی، هیچ نیازی به کامل شدن جنین برای انجام این عمل وجود ندارد. جنین خوک حتی در ۴ هفتگی، اطلاعات لازم برای استفاده و رشد سلول‌های انسانی را ارائه میدهد.

چک پوینت ها (مسیر های ارزیابی) چرخه سلولی

/
چک پوینت ها (مسیر های ارزیابی) چرخه سلولی   …

G پروتئین ها

/
G پروتئین ها چگونه کار میکنند؟ و اگر عملکرد این پروتئین ها مختل …
این مطالعه روی سلول های انسانی با همکاری افرادی در اسپانیا، جایی که قانونگذاران اجازه حمل جنین های حاوی سلول های انسانی توسط خوک های باردار تا قبل از زایمان را داده اند، انجام گرفت. به عقیده این گروه تحقیقاتی، هیچ نیازی به کامل شدن جنین برای انجام این عمل وجود ندارد. جنین خوک حتی در ۴ هفتگی، اطلاعات لازم برای استفاده و رشد سلول‌های انسانی را ارائه میدهد.

بیماری sms چیست؟

/
‍ بیماری SMS چیست؟سندروم اسمیت مگنیس (Smith-Magenis Sy…
این مطالعه روی سلول های انسانی با همکاری افرادی در اسپانیا، جایی که قانونگذاران اجازه حمل جنین های حاوی سلول های انسانی توسط خوک های باردار تا قبل از زایمان را داده اند، انجام گرفت. به عقیده این گروه تحقیقاتی، هیچ نیازی به کامل شدن جنین برای انجام این عمل وجود ندارد. جنین خوک حتی در ۴ هفتگی، اطلاعات لازم برای استفاده و رشد سلول‌های انسانی را ارائه میدهد.

موفقیت در پرورش عضلات انسانی در جنین خوک

/
کایمر انسان- حیوان  ! هرچند که مانند فیلمنامه یک فیلم علمی تخیلی…