کرونا ویروس

سوال هفتم مسابقات علمی

/
هفتمین سوال کدامج گزینه در رابطه با زیست شناسی درست صحیح اس…

پاسخ تشریحی مرحله چهارم مسابقات علمی

/
????پاسخ مرحله ی چهارم مسابقه ی علمی اتحادزیست شناسان ایران(UI…

انتقال مواد در غشاء به زبان ساده

/
   کلمات مورد نیازDiffusion:انتشارConcentration:غلظتGradient:شیب (میزان)Exchange:معاوض…

ساختار غشاء

/
  کلمات مورد نیازPlasma membrane:غشا…

کروموزوم

/
   کلمات مورد نیازtissue:بافتmutation:جهشorgan:اندامsequence:توالی ، دنبالهIntract:تاثیر متق…