تست ساکاگوچی

/
تئوری پروتئینها، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترک…

حلالیت آمینو اسیدها

/
آمینواسید ها آمینو اسیدها مونومرهای سازنده ی پروتئین ها هستند . در…
مسابقه

بزرگ ترین مسابقه ی علمی کشور

/
اتحاد زیست شناسان ایران برگزار میکند 🎉بزرگترین مسابقه ی…

پاسخ تشریحی ششمین مرحله از مسابقات علمی

/
پاسخ مرحله ی ششم مسابقه ی علمی اتحاد زیست شناسان ایران(UIB): پاس…

پاسخ تشریحی پنجمین مرحله از مسابقات علمی

/
این سوال از کتاب جنین شناسی  تولیدمثل و جنین زایی در جانوران بی مهره…

پاسخ تشریحی چهارمین مرحله از مسابقات علمی

/
پاسخ مرحله ی چهارم مسابقه ی علمی اتحادزیست شناسان ایران(UIB): پاسخ صحیح: گزی…

سوال هفتم مسابقات علمی

/
هفتمین سوال کدامج گزینه در رابطه با زیست شناسی درست صحیح اس…

پاسخ تشریحی مرحله چهارم مسابقات علمی

/
????پاسخ مرحله ی چهارم مسابقه ی علمی اتحادزیست شناسان ایران(UI…

پاسخ تشریحی مرحله سوم مسابقات علمی

/
با سلام به شما زیست شناسان عزیز در ادامه به بررسی سوال سومین …

پاسخ تشریحی دومین مرحله از مسابقات علمی

/
با سلام به همه شما زیست شناسان عزیز دومین سوال ما مستقیما از آزمون کارشناس…