جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

سندرم موبیس

سندرم موبیس با فنوتیپ‌ها و شدت‌های مختلفی همراه است و با فلج یک طرفه یا دو طرفه صورت و همچنین اختلال در حرکت دو طرفه چشم‌ها مشخص می‌شود. سندرم موبیس به دلیل ناسازگاری هسته‌های عصبی جمجمه VI و VII در اوایل زندگی قبل از تولد است. اعصاب جمجمه X، IX، VوXII نیز ممکن است تحت […]