درامد رشته های پرطرفدار علوم زیستی در شهر های امریکا  با حداقل ومیانگین و حداکثر حقوق دریافتی برحست سال (مثال :۱۰۱k یعنی ۱۰۱هزار دلار )

البته این حقوق ها تقریبی هستند و ممکن است در شرکتی خصوصی درامد ها تغییر نمایند.

خب با دقت در جدول زیر میتوان دریافت که حقوق رشته بیوتکنولوژی در گرایش های مختلف از رشته پرطرفداری چون ژنتیک هم بالاتر است،این درحالی است که ژنتیک در ایران محبوبیت بالایی دارد و امریکا چندین سال است که در زمینه بیوتکنولوژی سرمایه گذاری کلانی انجام میدهد و تا کنون بالای ۱۷۰۰شرکت بزرگ دارویی در امریکا در حال فعالیت هستند که همه انها نیازمند کادر مجرب و متخصص در حوزه بیوتکنولوژی اند. البته غافل از این نشویم که کشورهایی چون کانادا و المان و ژاپن نیز در این حوزه بسیار موفق بوده اند

و همچنین ایران که در زمینه بیوتکنولوژی گام های بزرگی را برداشته و امروزه شرکت های دانش بنیان بسیاری درحال فعالیت در شتابدهنده های بیوتکنولوژی اند مثل persisgenو نوداک

امریکا در چند دهه پیش شروع به سرمایه گذاری درحوزه بیوتک کرده و درسال ۲۰۱۹هم حدودا ۱۰۰میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کرده است وبه نوعی مهد بیوتک جهان است و نهایت اروزی هر بیوتکنوژیست این است که مقطعی از تحصیلات خود را در امریکا سپری کند چون امکانات ازمایشگاهی روز دنیا و حقوق و دست مزد و کیفیت بالای دانشگاه های امریکا و سطح کیفیت زندگی بالایی را دارد

بیوتکنولوژی در ایران :بعضی دانشگاه ها در مقطع لیسانس دانشجو می پذیرند و قسمت اصلی بیوتک در ارشد ودکترا است یعنی با لیسانس های مرتبط نیز مسیتوان در این رشته در مقطه ارشد وارد شد برای اطلاعات بیشتر روی    ارشد بیوتکنولوژی    کلیک کنید

برای اپلای نیز بسیار مناسب بوده وبیشترین بورسیه را داراست و ومعمولا دالنشجو ها برای مقطع دکتری اقدام میکنند

 • نام رشته
 • بیوتکنولوژی (New York)
 • بیوتکنولوژی(California)
 • بیوتکنولوژی(San Francisco, California)
 • بیوتکنولوژی(Boston)
 • بیوتکنولوژی(total)
 • بیولوژی مولکولی(New York)
 • بیولوژی مولکولی(California)
 • بیولوژی مولکولی( Atlanta)
 • بیولوژی مولکولی( Boston)
 • بیولوژی مولکولی(total)
 • بیوشیمی(Los Angeles)
 • بیوشیمی(Boston)
 • بیوشیمی(san diego)
 • بیوشیمی(New York)
 • بیوشیمی(total)
 • ژنتیک(New York)
 • ژنتیک(Boston)
 • ژنتیک(Los Angeles)
 • ژنتیک(total)
 • حداقل
 • 43k
 • 58k
 • 67k
 • 59k
 • 33k
 • 40k
 • 57k
 • 44k
 • 72k
 • 40k
 • 30k
 • 52k
 • 41k
 • 50k
 • 40k
 • 80k
 • 38k
 • 60k
 • 41k
 • میانگین
 • 78k
 • 81k
 • 101k
 • 95k
 • 58k
 • 50k
 • 90k
 • 58k
 • 90k
 • 60k
 • 55k
 • 71k
 • 61k
 • 70k
 • 60k
 • 80k
 • 98k
 • 72k
 • 78k
 • حداکثر
 • 115k
 • 124k
 • 124k
 • 121k
 • 118k
 • 55k
 • 110k
 • 65k
 • 102k
 • 100k
 • 72k
 • 109k
 • 101k
 • 98k
 • 98k
 • 80k
 • 101k
 • 83k
 • 152k