جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

جیغ نجات باکتری برای نجات همتایانش!

پژوهش های اخیر دانشمندان تگزاس در آستین نشان داده است که باکتری ها هنگام مرگ ، سیگنال هایی از خود منتشر می کنند که سایر باکتری های هم نوع خود را از وجود خطر ها باخبر کنند. این هشدار های شیمیایی باکتری ها را می توان به جیغی تشبیه نمود که وسیله ای برای آگاه […]