جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

تعاملات دیابت و نابینایی بر علیه انسان

آیا دیابتی که به رتینوپاتی ختم می‌شود و بینایی را از آدمی سلب می‌کند، درمانی برایش وجود دارد؟ نشانگر‌های زیستی جدید کشف شده در تشخیص زودرس رتینوپاتی دیابتی چه نقشی دارند؟   دیابت و انواع آن زمانی که بدن یک شخص نتواند به اندازه‌ی کافی انسولین تولید کندیا انسولین تولید شده را درست استفاده کند، […]