جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

بیوتروریسم ؛تعریف و تاثیرات

  تعریف بیوتروریسم : 🔗رهاسازی عمدی ویروس‌ها، باکتری‌ها یاسایرعوامل استفاده شده برای ایجادبیماری یامرگ، هدف بیوتروریسم است . 🔗سلاح‌های بیولوژیکی ازطریق ایجاد بیماری‌های عفونی به اهداف موردنظرخود می رسند. 🔗 تأثیرات یک حمله بیولوژیکی به ۴ دسته تقسیم میشوند: ۱. فیزیکی: بروزبیماری ۲. روانی: بروز ترس و وحشت ۳. اقتصادی وکسب وکار ۴. زیست محیطی: […]