جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

 باکتری های خاک

در این مقاله میخواهیم در مورد باکتری های خاک و تحقیقات صورت گرفته روی این دسته از باکتری ها، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم.  باکتری های خاک چگونه در شرایط نامساعد زنده می مانند؟ خاک یکی از متنوع ترین زیستگاه های کره زمین است. در این زیستگاه هزاران گرم ارگانیسم وجود دارد که تأثیر […]