کروموزوم y در حال نابودی است؟!

کروموزوم y در حال نابودی است؟!

نابودی کروموزوم y

📎برروی کروموزوم Y بجز ژنSRY (ژن تعیین کننده جنسیت پسرودختر) ،ژن های خاص دیگری قرارندارد.
📎۱۶۶میلیون سال پیش (زمان ظهور اولین پستانداران) کروموزومXوYازنظراندازه برابروهمه ژن‌های موجوددرآن‌هامشابه بودند،

اما درطول زمان به سرعت تخریب وتضعیف شده که باادامه این روندطبق تحقیقات انجام شده،درحدود۴.۶میلیون سال دیگربه طورکامل ازبین می‌رود.

📎امکان نوترکیبی ژنتیکی برروی این کروموزوم به دلیل تک نسخه‌ای بودن آن وجودندارد.

(کروموزوم y در حال نابودی است؟!)

📎طبق مطالعات صورت گرفته دریکی ازدانشگاه‌های دانمارک برروی۶۲جنس نر:

🖇ازوجودمکانیسمی برای جلوگیری ازبین رفتن ژن‌های موجوددرکروموزوم Y خبرمیدهدکه بازآراییهای ساختاری درمقیاسی بزرگ برروی کروموزوم Y امکان تکثیرژن‌هارافراهم میکند.

🖇روی کروموزوم Y توالی پالیندرومی وجوددارد،که این توالی باعث حفاظت DNA وجلوگیری ازتخریب کروموزوم Y می‌شود.

🖇همچنین نرخ بالای یازوقایع تبدیل ژنی رادرداخل توالی‌های پالیندرومی کروموزم Y ثبت کرده‌اند.‼️

درواقع این وقایع مثل پروسه کپی وپیست است که اجازه می‌دهد ژن آسیب دیده به وسیله نسخه بکاپ وسالمی که وجودداردترمیم شود.

📎افزایش تعدادکپی‌های ژندرموش‌هانتیجه انتخاب طبیعی است.
📎امادرمورداین سوال که آیاکروموزم Y باقی می‌ماندیاازبین می‌رود،جامعه دانشمندان انگلستان به دوگروه تقسیم شده:

🖇گروه۱ مکانیسم دفاعی بسیارخوب عملکردهوکروموزوم Y راایمن نگه داشته‌است.

🖇گروه۲ همه این پروسه‌هافقط کمی برای کروموزوم Y زمان می‌خردوزمان زیادی طول نمی‌کشدتاشاهدازبین رفتن کامل آن باشیم.

📎طبق مطالعه‌ای دردانشگاه لاتروپ استرالیا:

(کروموزوم y در حال نابودی است؟!)

🖇ازبین رفتن کروموزوم Yبه طورکامل درموش‌های ژاپنی وموش‌های کورصحرایی

🖇یاایجادژن های جدیدروی آن

🔻میتوانندمنجربه مشکلات باروری شوند‌.

🔴نتیجه: امکان شکل گیری گونه‌های کاملاجدید وجود دارد.

📎درگونه‌های یکه به طورکامل کروموزوم Y ازبین رفته است:

🖇به دلیل لزوم وجودنروماده برای تولیدمثل،ژن تعیین کننده‌ی جنسیت به کروموزوم دیگرمنتقل می‌شود‼️

که این کارحتی بااستفاده ازمهندسی ژنتیک نیزمیتواندانجام شود.

✍فاطمه امامی پری
ویراستار: محمدرضافردوست
نویسنده:مهساجمالی
اطلاعات بیشتر

(کروموزوم y در حال نابودی است؟!)

کروموزوم (به انگلیسی: Chromosome) یا فام‌تن به معنی جسم رنگی است

که اولین بار در سال ۱۸۸۸ به وسیلهٔ والدیر بکار گرفته شد.

هم‌اکنون این واژه برای نامیدن رشته‌های رنگ‌پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپ‌های نوری بکار می‌رود

که از همانندسازی و نیز بهم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین اینترفازی در سلول‌های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر ایجاد می‌شود.

در پروکاریوتها نیز ماده ژنتیکی اغلب به حالت یک کروموزوم متراکم می‌شود. در برخی باکتری‌ها علاوه بر کروموزوم اصلی که اغلب ژن‌ها را شامل می‌شود کروموزوم کوچک دیگری که به‌طور معمول آن را پلاسمید می‌نامند، قابل تشخیص است گر چه تعداد کمی از ژن‌ها بر روی پلاسمید قرار دارند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *